Namibia

RADIO ALEX FM NAMIBIA
Longbeach
Namib Radio
Nam-Radio
Kosmos Radio 94.1 FM
Kanaal 7
Energy 100FM
Hitradio Namibia
99FM